گلهای روزانه روی میز

شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی می توانند با انعقاد قرارداد نسبت به خرید گل روزانه، هفتگی و ماهانه از تخفیفات ویژه خانه گل بهره مند گردند. همچنین جهت گل آرایی سالن همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی می توانید با دریافت کاتالوگ الکترونیکی با سایر دیزاینهای خانه گل آشنا شوید.


گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1001

مبلغ: 120,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1002

مبلغ: 86,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1004

مبلغ: 70,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1005

مبلغ: 231,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1006

مبلغ: 105,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1007

مبلغ: 172,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1008

مبلغ: 107,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1009

مبلغ: 130,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1010

مبلغ: 51,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1011

مبلغ: 105,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1012

مبلغ: 170,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1013

مبلغ: 115,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1014

مبلغ: 101,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1015

مبلغ: 115,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1016

مبلغ: 69,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1017

مبلغ: 71,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1018

مبلغ: 116,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1019

مبلغ: 176,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1020

مبلغ: 99,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1021

مبلغ: 110,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1022

مبلغ: 110,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1023

مبلغ: 69,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1025

مبلغ: 141,000 تومان

گل روی میز

گل روی میز

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 1026

مبلغ: 141,000 تومان

سبد گل

سبد گل

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 6002

مبلغ: 102,000 تومان


© کلیه حقوق مادی و معنوی خانه گل برای شرکت همیاران فردوس برین محفوظ است.
میزبانی و طراحی توسط شرکت ماستر تجارت هما