گل های رز ماه تولد

کلیه مدلهای ارائه شده در این بخش در ساعات مقرر و در هر مکانی که شما تعیین نمائید بدون اخذ وجه ایاب و ذهاب به شما و یا هر شخص دیگری که مشخص شده باشد تقدیم می گردد.(جهت هماهنگی زمان و مکان و شخص تحویل گیرنده با شماره تلفن 26127550 تماس حاصل فرمائید)


دسته گل ماه January

دسته گل ماه January

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5001

مبلغ: 44,000 تومان

دسته گل ماه February

دسته گل ماه February

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5002

مبلغ: 60,000 تومان

دسته گل ماه March

دسته گل ماه March

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5003

مبلغ: 60,000 تومان

دسته گل ماه April

دسته گل ماه April

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5004

مبلغ: 60,000 تومان

دسته گل ماه May

دسته گل ماه May

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5005

مبلغ: 55,000 تومان

دسته گل ماه June

دسته گل ماه June

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5006

مبلغ: 39,000 تومان

دسته گل ماه July

دسته گل ماه July

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5007

مبلغ: 39,000 تومان

دسته گل ماه August

دسته گل ماه August

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5008

مبلغ: 190,000 تومان

دسته گل ماه September

دسته گل ماه September

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5009

مبلغ: 39,000 تومان

دسته گل ماه October

دسته گل ماه October

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5010

مبلغ: 39,000 تومان

دسته گل ماه November

دسته گل ماه November

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5011

مبلغ: 39,000 تومان

دسته گل ماه December

دسته گل ماه December

زمان تحویل: 1 روزه | کد محصول: 5012

مبلغ: 39,000 تومان


© کلیه حقوق مادی و معنوی خانه گل برای شرکت همیاران فردوس برین محفوظ است.
میزبانی و طراحی توسط شرکت ماستر تجارت هما